Cookie Policy

 

 

 

Atlantik Uçuş Okulu A.Ş. (“Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak, internet sitelerimiz ve  uygulamamız (birlikte “Platform” olarak anılacaktır)  içerisinde birtakım çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz Platformlar tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerin ve benzer nitelikteki diğer teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir.

 

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://afa.aero/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Dikkatinize sunduğumuz bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformlarımızda kullanılan çerezler vasıtasıyla tarafınızda otomatik yollarla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza açıklamalarda bulunmak, tarafınızı bilgilendirmek ve kullanılan çerezlerin tarafınızca nasıl yönetilebileceğini açıklamaktır.

 

Platformlarımızda oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. Tarayıcınızdan çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz. Ancak, bu durumda platformlarımızın tüm fonksiyonlarına erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

 

Platformlarımızda Kullanılan Çerezler ve Bunların Kullanım Amaçları 

 

Platformlarımızda çerezlerin kullanılmasının ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 

 • Platformların çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 
 • Platformlarda sunulan hizmetleri geliştirmek ve kullanım kolaylığı sağlamak. 
 • Platformları analiz etmek, gerekli iyileştirmeleri sağlamak.
 • Müşterilere daha iyi bir hizmet deneyimi sağlamak.

 

 

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

 

Aşağıda Platformlarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Çerezler genel olarak (i) Kullanım Sürelerine Göre, (ii) Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezi Olarak ve (iii) Kullanım Amaçlarına Göre ayrılmaktadırlar. Tarafına göre yapılan ayrıma ilişkin olarak belirmek gerekir ki Platformumuzda, hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Kullanım sürelerine ilişkin olarak ise, Platformumuzda kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarafınızca tarayıcısınız kapatıldığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise Platform kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezlere ilişkin detaylı açıklamalarımız ise aşağıda ayrı ayrı başlıklar altında yer almaktadır.

 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Platformların düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Platformlar çalışamayacaktır. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

 

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere) önceki tercihlerinizi hatırlamak, Platformlar üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. 

 

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Platformların işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan çerezlerdir. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez Platformumuzdaki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede Platformumuzun performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler Platformumuzdaki hangi bölümlerin daha çok ilgi gördüğünü, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? Şirketimiz, çerezler ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihlerini esas almaktadır. Bununla birlikte, Platformların düzgün bir şekilde çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platformlar’ın birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Platformumuzda kullanılan, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, tarafınızın açık rızası alınmaktadır ve istediğiniz zaman rızanızı değiştirebilme hakkına sahipsiniz. Tarafınızca çerez yönetim paneli üzerinden, Platformumuzda kullanılan çerez çeşitleri görülebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihleri belirlenebilmektedir. Yine bu panel üzerinden tarafınızca tercihleriniz her zaman değiştirebilmektedir.

 

Platformlarımıza erişim için kullandığınız tarayıcılar genel olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Platformlarımızı kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. 

 

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

 

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Şirketimiz, çerezleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Aydınlatma Metnini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Platformları ziyaretiniz veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla otomatik şekilde toplanmaktadır. Zorunlu Çerezler ve Analiz/Performans Çerezleri, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, İşlevsel Çerezlerle Reklam ve Pazarlama Çerezleri ise Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, iştiraklerimiz, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.   

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; sitemizde bulunan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1994 sok. No:2 Çebi Natura Plaza Kat:3, 34522 Esenyurt/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

hero_images1